Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Προμήθεια λευκού χαρτιού διαστάσεων A3 και Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα:

  • Τρεις χιλιάδες επτακόσιες (3.700) δεσμίδες λευκού χαρτιού των πεντακοσίων (500) φύλλων διαστάσεων Α4, στην τιμή των 2,006 € τη δεσμίδα μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 2,46738 με ΦΠΑ 23%
  • Δέκα πέντε (15) δεσμίδες λευκού χαρτιού των πεντακοσίων (500) φύλλων διαστάσεων Α3, στην τιμή των 4,012 € τη δεσμίδα μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 4,93476 με ΦΠΑ 23%,

 

σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 3174/20-5-2014 προκήρυξη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένη σύμβαση.

Συνημμένα:Σύμβαση_προμήθειας_χαρτιού_Α3_Α4.pdf