Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικόυ διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το οικονομικό έτος 2014 και συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/12/2014, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με βάση το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Περιφέρεια Αττικής.

 

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.

 

 

Συνημμένα:ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ.pdf