Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες
 
 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357) για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015. 30 Οκτ. 2014.
 
Παροχή όλων των τεχνικών υπηρεσιών, ανταλλακτικών και τη χορήγηση όλων των αναλωσίμων υλικών (εκτός των συρραπτικών και του χαρτιού αντιγραφής) ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η πλήρης, εύρυθμη και άρτια λειτουργία του φωτοτυπικού μηχανήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, για την άρτια παραγωγή ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων (1.900.000) τεμαχίων αντιτύπων. 
 
Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.  
Συνημμένα:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 2014-2015 ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ.pdf