Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα 7 – 10 - 2014

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ.Πρωτ.Δ/νσης: 454
Τμήμα  Προμηθειών
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Πληρ.: Bαρβάρα Παπαθανασοπούλου – Τατιάνα Σαϊτελμαν
Τηλ.: 210-920.1441-2
Φάξ:  210-9238702
e-mail:   tmima.promithion@panteion.gr
 
 
                Προς  :       την   Εταιρεία  ΗΦΑΙΣΤΟΣ Security ΕΠΕ
Σ.Καραγεώργη 10 – Ηράκλειο Αττικής
Φάξ: 210-2711797
 Κοιν.:          την Δ/νση Μηχανοργάνωσης για ανάρτηση sτην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
 
 
Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την αριθ.04/2014 Διακήρυξη Διετούς Φύλαξης»
 
 
Σε συνέχεια του από 3/10/2014 ερώτηματός σας, και σύμφωνα με το από 6/10/2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικού-Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού, σας γνωρίζουμε ότι, για το Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα η 24ωρη φύλαξη αφορά σε ένα (1) άτομο ανά βάρδια, δηλαδή τρία (3) άτομα x 8ωρη βάρδια = 24ωρη φύλαξη.
 
 
 
 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης
 
 
Βαρ. Παπαθανασοπούλου