Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, αριθ. 05/2014 και αριθ.πρωτ. 5228/22-10-2014 για την μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για την προσωρινή μετεγκατάσταση του Φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, 57.750,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων κλπ κρατήσεων (προεκτιμώμενο μηνιαίο μίσθωμα 3.850,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένων φόρων κλπ κρατήσεων), από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/12/2015, η οποία θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου  των οικονομικών ετών 2014 και 2015 (ΚΑΕ 0813.01.01).

Hμερομηνία διενέργειας: 06.11.2014 και ώρα 13:00

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένο αρχείο.
Συνημμένα:ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ.pdf