Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

 
Σε συνέχεια του από 23/10/2014 ερωτήματός σας, και σύμφωνα με την 04/2014 Διακήρυξη, άρθρο 7: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  παράγραφο 4Γ Α. ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  α/α8
 
  • Οι διευκρινήσεις στο συνημμένο.
 
Συνημμένα:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΙΑ 04_2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ.pdf