Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

  • Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων στα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από την 01.01.2015 μέχρι και την 31.12.2015, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200,00) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2015 (ΚΑΕ 0887.00.01 ‘Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων’).
 
  • Περισσότερα βλ. συνημμένα. 
 
 
Συνημμένα:14PROC002428063_ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ.pdf