Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

  • Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με αντικείμενο τον τακτικό (ημερήσιο) χειρισμό – επιτήρηση (τεχνική υποστήριξη): 1). του λογισμικού συστήματος (BMS – TREND SOFTWARE) διαχείρισης των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Νέου Κτηρίου (Κτήριο 3) και 2). των οπτικοακουστικών συστημάτων των Αιθουσών Διδασκαλίας και Αμφιθεάτρων του Κεντρικού Κτηριακού Συγκροτήματος (Κτήρια 1, 2 και 3) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από την 01.01.2015 μέχρι και την 31.12.2015, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (16.800,00) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2015 (ΚΑΕ 9725.00.01 ‘Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.’).

 

  • Περισσότερα βλ.συνημμένα.
Συνημμένα:14PROC002427987_BMS.pdf