Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Το Πανεπιστήμιο προκηρύσσει 
 
  • πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την αντικατάσταση μετασχηματιστή ισχύος και την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών επισκευής βλαβών στους υποσταθμούς μέσης τάσης του Νέου Κτηρίου (Κτήριο 3) και του Κτηρίου ΔΕΣ.ΚΟΙ. του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους είκοσι δύο χιλιάδων (22.000,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2014 (ΚΑΕ 0887.00.01 ‘Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων’).
 
Περισσότερα βλ.συνημμένα.
 
Συνημμένα:14PROC002435039_ΥΣ_ΜΤ.pdf