Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                 Αθήνα,  1/12/2014

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                     Αριθ.Πρωτ.:5792
Τμήμα  Προμηθειών
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Πληρ.: Bαρβάρα Παπαθανασοπούλου 
Τηλ.: 210-920.1441-2
Φάξ.:  210-9238702
e-mail:   tmima.promithion@panteion.gr
Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.00-16.00
 
 
O με αριθ.πρωτ. 5429/7-11-2014 Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων (έντυπη μορφή), που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, και για την προμήθεια δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές οn-line βάσεων δεδομένων, με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το έτος 2014,  δεν διεξάχθηκε την 27η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ.μ, , λόγω ανωτέρας βίας, καθόσον κατά την 26η και 27η Νοεμβρίου, τα κτίρια του Πανεπιστημίου παρέμειναν κλειστά.
 
Για το λόγο αυτό, παρατείνεται η ημερομηνία κατάθεσης των κλειστών προσφορών μέχρι και την 3η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, και η διενέργεια θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 3η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα  Πρυτανικού Συμβουλίου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα.
 
 
Ο Πρύτανης
 
Καθηγητής Γρηγόριος Ι.Τσάλτας​