Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια / ανανέωση 800 αδειών χρήσης για προστασία antivirus, SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εύρυθμη λειτουργία του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 14.760,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (12.000,00€ ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2014 (ΚΑΕ 0439-00-01).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στις 23.12.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

  • Για περισσότερα βλ. συνημμένο αρχείο.
Συνημμένα:ΠΔΜ_ANTIVIRUS.pdf