Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Σύμβαση για προμήθεια ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. Πρωτ. 5429/7-11-2014 προκήρυξης με τα παραρτήματα αυτής σε συνδυασμό με την από 27/11/2014  προσφορά του Προμηθευτή η οποία ανταποκρίνεται τις προδιαγραφές της ανωτέρω προκήρυξης.

  • Περισσότερα βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 2015 ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ 14SYMV002512530.pdf