Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες
  • Σύμβαση προμήθειας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης με τίτλο “Δημόσια Διοίκηση” Ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αντίστοιχο λογισμικό και αναλώσιμα.
  • Περισσότερα βλ.συνημμένα

 

Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΤΜ ΔΔ 15SYMV002611370.pdf