Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες
  • Η συντήρηση του εξοπλισμού βρίσκεται εγκατεστημένος στο τμήμα Αναπαραγωγής αντιγράφων, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του Κτιρίου Στασινοπούλου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, εις στην λεωφ. Συγγρού 136, και περιλαμβάνει την παροχή όλων των τεχνικών υπηρεσιών, ανταλλακτικών και τη χορήγηση όλων των αναλωσίμων υλικών (εκτός των συρραπτικών και του χαρτιού αντιγραφής) ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η πλήρης, εύρυθμη και άρτια λειτουργία του φωτοτυπικού μηχανήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, για την άρτια παραγωγή  ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) τεμαχίων αντιτύπων.
  • Περισσότερα βλ. συνημμένα.

 

Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΔΑΜ 15SYMV002599534.pdf