Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες
  • Σύμβαση προμήθειας επιστημονικού και συμβατικού εξοπλισμού για την κάλυψη σχετικών αναγκών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών.
  • Περισσότερα βλ. συνημμένα
Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 15SYMV002616775.pdf