Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Σύμβαση παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές online βάσεων δεδομένων.

  • Περισσότερα βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 15SYMV002617017.pdf