Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση για φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και 31/1/2015, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14/29-12-2015 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ_01_2015.pdf