Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση για φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για το χρονικό διάστημα από 1/2/2015 έως και 28/2/2015, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15/21-1-2015 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ_02_2015.pdf