Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Ανοιχτός Δημόσιος Πλειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του ιδιόκτητου ακινήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής επιφάνειας κτισμάτων 189,38 τ.μ. εντός οικοπέδου 585,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Καστέλα, επί της οδού Μανούσου Κουνδούρου αριθ.2, για χρήση κατοικίας ή ελαφρά επαγγελματική χρήση που επιτρέπεται σε κτίρια κατοικιών.

Το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο είναι ρυμοτομούμενο, η δε ρυμοτόμηση περιλαμβάνει και μέρος του κτιρίου. Οι υποψήφιοι εκμισθωτές θα δηλώσουν ότι αποδέχονται τη μίσθωση με την πραγματική νομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το κτίριο και την οποία διαπίστωσαν με δικές τους ενέργειες πριν την υποβολή της πρότασής τους.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα πέντε (5) έτη.

Ως ελάχιστο μηναίο όριο του μισθώματος ορίζεται το ποσό των 1.500,00€, το οποίο θα καταβάλλεται μηνιαίως σε λογαριασμό που τηρεί το Πανεπιστήμιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Με ημερομηνία διενέργειας  19/5/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένο έγγραφο.
Συνημμένα:Εκμίσθωση Ακινήτου.pdf