Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες
  • τροποποίηση της μίσθωσης ακινήτου του Πανεπιστημίου επό της οδού Αριστοτέλους 3.  

 

Περισσότερα βλ. συνημμένα.

Συνημμένα:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΙΑΝ 15SYMV002722197.pdf