Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

  • Δημοσιεύθηκε η τροποποιητική σύμβαση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης. 

 

Περισσότερα βλ. συνημμένα.

Συνημμένα:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15SYMV002721864.pdf