Ο Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός του έργου
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 
του Παντείου Πανεπιστημίου (Κτήρια 1, 2 και 3) ο οποίος δεν διεξήχθη την Τρίτη 06/10/2015, θα διενεργηθεί την προσεχή
 
Παρασκευή 16/10/2015 και ώρα 10.00.
 
  • Παραλαβή εντύπων οικονομικής προσφοράς από τα Γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (ώρες 08.30-14.30)