Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

  • Το Πανεπιστήμιο προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης,
  • Προϋπολογισμός δαπάνης 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  • Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού  20/11/2015 και ώρα 11:00 π.μ.
  • ΑΔΑΜ 15PROC003235608

 

  • Περισσότερα βλ. συνημμένα
Συνημμένα:Προκήρυξη για Βιβλία 2015 15PROC003235608.pdf