Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με βάση το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Περιφέρεια Αττικής συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 60.000,00 € μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  • Περισσότερα βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2015 15PROC003264084.pdf