Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Σύμβαση για ανάθεση της εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 1-2-2016 έως 31-12-2018 για δυο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) φοιτητές.


Περισσότερα βλ. συνημμένα.

Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 1_2_2016 ΕΩΣ 31_12_2018 ΑΔΑΜ 16SYMV003705969.pdf