Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Σύμβαση για προμήθεια ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2871/30-10-2015 προκήρυξης με τα παραρτήματα αυτής σε συνδυασμό με την από 20-11-2015 προσφορά του Προμηθευτή η οποία ανταποκρίνεται τις προδιαγραφές της ανωτέρω προκήρυξης.

 

Περισσότερα βλ. συνημμένα.

Συνημμένα:συμβαση βιβλια 15SYMV003584727.pdf