Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον τακτικό (ημερήσιο) χειρισμό - επιτήρηση (τεχνική υποστήριξη):

1. του λογισμικού συστήματος (BMS - trend software) διαχείορισης ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του νέου κτηρίου (κτ΄ρηιο 3) και 
 
2. των οπτιοκοακουστικών συστημάτων των αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος (κτήρια 1, 2 και 30 του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 
Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι η 21.01.2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12:00.
 
Περισσότερα βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:75ΔΔ469Β7Α-ΘΦΒ (2).pdf