Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες
  • Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων  του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 1/3/2016 έως και 30/6/2016, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού στο ποσό των  58.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ( 47.154,48€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
  • Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγνωισμού:

9/3/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

 

  • Την προκήρυξη βλ. συνημμένα.
 
 
Συνημμένα:ΠΜΔ 4ΜΗΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΑΔΑΜ16PROC003877540.pdf