Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες
  • Σύμβαση ανάθεσης για φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για το χρονικό διάστημα από 5/1/2016 έως και 29/2/2016  (ΑΔΑΜ:16SYMV003937863)
  • Τη σύμβαση βκ. συνημμένα.
 
Συνημμένα:συμβαση ανάθεσης φύλαξης 2016 ΑΔΑΜ 16SYMV003937863.pdf