Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων: Κτίριο Διοίκησης (κτίριο 1), Πτέρυγα Στασινόπουλου (κτίριο 2), Νέο κτίριο (κτίριο 3), του περιβάλλοντος χώρου αυτών και των περιφερειακών κτιρίων: Λεωφ. Συγγρού 134 (4ος και 5ος όροφος), Χιλλ 3-5, Πλάκα, Ιππώνακτος 34, Νέος Κόσμος, Αριστοτέλους 29, Καλλιθέα, Αριστοτέλους 3, Καλλιθέα και Χαρ. Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή 22, Καλλιθέα, κατόπιν διαπραγμάτευσης, για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2016 

Συνημμένα:συμβαση αναθεση καθαρ ΙΟΥΛΙΟ 2016 ΑΔΑΜ 16SYMV004743217.pdf