Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες
Προμήθεια  και εγκατάσταση  του βασικού δυκτιακού εξοπλισμού (switches,convectors)   στο κτίριο Α (διοίκησης), το κτίριο Β (Στασινοπούλου) και το κτίριο Γ (νέο 7όροφο)   του Παντείου Πανεπιστημίου , όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από 07/04/2016 προσφορά του Προμηθευτή.
 
Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΟΜ ΑΔΑΜ 16SYMV004744732.pdf