Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

 Το Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη τριών (3) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως και 31/12/2018. 

03/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:29547

Συνημμένα:03_2016 ΔΙΕΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗ ΑΔΑΜ 16PROC005489546_signed.pdf