Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ) ΧΕΙΡΙΣΜΟ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ): 1). ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (BMS – TREND SOFTWARE) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΚΤΗΡΙΟ 3) ΚΑΙ 2). ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΤΗΡΙΑ 1, 2 ΚΑΙ 3) ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Είδος Πράξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ 
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ 
* Για την ορθή προβολή του εγγράφου και την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής προτείνεται η χρήση Adobe Reader.

 

ΑΔΑ: 69ΦΤ469Β7Α-ΣΥ6
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΤΤΥ/832