Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 Ανοιχτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου Διοίκησης του Ιδρύματος εις στην οδό Λεωφόρο Συγγρού 136 – Καλλιθέα. 

Κατάθεση Προσφορών από 19/12 έως 23/12 και από 4 εως 18/1/2017.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18/1/2017 και ωρα 11:00 π.μ.

Συνημμένα:04_2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2016 ΑΔΑ ΩΓΒ6469Β7Α-ΘΚ2.pdf