Καλούνται οι κάτωθι υποψήφιοι, που υπέβαλαν αιτήσεις στα πλαίσια της προκήρυξης για την πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση έργου για 12 μήνες για τη διαχείριση προγραμμάτων και τη διενέργεια διαγωνισμών στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ», σε συνέντευξη στις 4 Ιουνίου 2013 και ώρα 13.00 στην αίθουσα του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παντείου Πανεπιστημίου (ισόγειο παλαιού κτιρίου).

 

Αγαπητού Χρύσα Κραμποκούκης Θωμάς Πανταζής Δημήτρης Σαββοπούλου Ευαγγελία
Βαρδάξογλου Γεώργιος Λιοσάτου Μαριάνθη Παπακωνσταντίνου Κατερίνα Στεφάνου Αικατερίνη
Καλατζής Σταύρος Μίχος Παναγιώτης Ποθητάκη Ιωάννα-Βασιλική Τζέκης Αλέξανδρος
Κολημενάκης Αντώνης      

 

                                                              Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

                                                                                  Αντιπρύτανης

                                                                         Καθηγητής Ευάγ. Πρόντζας