Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Από την Γραμματεία της Συγκλήτου ανακοινώθηκε ότι την 

Τετάρτη 11 Σεπτ. 2013, 11.00

γραφείο Γραμματείας Συγκλήτου (3ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης)

θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση των 15 επιτροπών του Πανεπιστημίου.

 

Αναλυτικά την ανακοίνωση βλ. συννημένο Pdf

 

Συνημμένα:Γνωστοποίηση Δημόσια Κλήρωσης Επιτροπών.pdf