Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Από τη Γραμματεία της Συγκλήτου ανακοινώθηκε η Ημερήσια Διάταξη του συλλογικού οργάνου της Συγκλήτου, στην οποία συμπεριελήφθει και η δημόσια κλήρωση των 15 Επιτροπών του Πανεπιστημίου.

  • Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη βλ. συνημμένο Pdf.

Συνημμένα:Θέματα Συγκλήτου - 25.09.2013.pdf