Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 


Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τον Καθαρισμό όλων των κτιρίων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) και του περιβάλλοντος χώρου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής επιφάνειας 33.930,25 τετραγωνικών μέτρων, από 1/1/2014 έως και 31/12/2015, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 480.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845-00-01 του τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οικονομικών ετών 2014 και 2015 αντίστοιχα.

 

♦   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2η-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, στο Κεντρικό Κτίριο του Παντείου Πανεπιστημίου, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα.

 

  • Για πληροφορίες βλ. συνημμένα.

 

 

Συνημμένα:Διαγωνισμός_Καθαριότητα.pdf