Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

  • Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Διακήρυξη με αριθ.04/2013 και αριθ.Πρωτ.: 3503/9-10-2013 του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας, σε συνέχεια υποβληθέντων ερωτημάτων απο ενδιαφερόμενους.
  • Ημερομ. Δημοσ. 22/11/2013
  • Σχετικώς με τη διακήρυξη βλ. εδώ.
  • Διευκρινήσεις βλ. συνημμένα. 
Συνημμένα:Ερωτήματα _ Απαντήσεις-Διαγωνισμού 9-10-2013.pdf