Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Ανακοινώθηκε από την υπηρεσία των τεχνικών Υπηρεσιών ο Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την αποκατάσταση και διαμόρφωση

  • του κτηρίου Διοίκησης (Κτήριο 1) και
  • της Πτέρυγας Στασινόπουλου (Κτήριο 2)

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 

  • Για περισσότερες πληρφορίες βλ. συνημμένα.

 

Συνημμένα:ΒΛ1Φ469Β7Α-4ΓΤ-signed.pdf