Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

  • Επισυνάπτεται στα συνημμένα Προκήρυξη για Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη με σφραγισμένες προσφορές, για την

αγορά ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου

για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

  • Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των διαδικαστικών εξόδων αγοράς – κυκλοφορίας και των νομίμων κρατήσεων και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2013 (ΚΑΕ 9752-00-00).
 
  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, την 16η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Συνημμένα:AGORA_YPHR_AUTOKINHTOU_STOMHTROO.pdf