Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια

260 αδειών λογισμικού Office Pro Plus 2013,

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη αναγκών της διοίκησης, της έρευνας και της εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Συνημμένα:PROMHTHIA_LOGISMIKOU2013.pdf