Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση για προμήθεια επιστημονικού και συμβατικού εξοπλισμού για την κάλυψη σχετικών αναγκών του Πανεπιστημίου από την εταιρεία  με την επωνυμία «ΧΑΪΠΑΚ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία Συστημάτων Οργανώσεως και Πληροφορικής »,με τον διακριτικό τίτλο  «HIPAC  Α.Ε.Β.Ε.»

  • Για τη σχετική σύμβαση βλ. συννημένα.
Συνημμένα:SINVASI_EJOPLISMOUSTOMHTROO.pdf