Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση για προμήθεια/ανανέωση 1.200 αδειών χρήσης για προστασία antivirus, SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE ΕΚΔΟΣΗ/EDITION   4.0 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS ACAD BAND A από την εταιρεία  με την επωνυμία «ΧΑΪΠΑΚ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία Συστημάτων Οργανώσεως και Πληροφορικής », με τον διακριτικό τίτλο  «HIPAC  Α.Ε.Β.Ε.»

  • Για τη σχετική σύμβαση βλ. συννημένα
Συνημμένα:SYMVASI_ANTIVIRUS_STO MHTROO.pdf