Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση για προμήθεια συνδρομών έντυπων και ηλεκτρονικών  Ελληνικών περιοδικών, σύμφωνα με τον κατάλογο της από 3/12/2013 προσφοράς του Προμηθευτή, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος και με δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας των ειδών σε ποσοστό συν-πλην 10%, προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η εξάντληση όσο και η μη υπέρβαση του προϋπολογισθέντος ποσού από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία“ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΔΡΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ”και διακριτικό τίτλο “ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ” 

  • Για τη σχετική σύμβαση βλ. συννημένα.
Συνημμένα:SYMVASIPROMHTHIASELLINIKONPERIODIKONTOMHTROO.pdf