Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση για  παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές on-line βάσεων δεδομένων από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «INTEROPTICS A.Ε.E. »

  • Για τη σχετική σύμβαση βλ. συννημένα.
Συνημμένα:SYMVASI_VASEONSTOMHTROO.pdf