Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση ανάθεσης για τη συνδρομή αδειών χρήσης του στατιστικού προγράμματος SPSS για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών ) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “PREDICTA AE ANALYTICS FOR DECISION MAKING , για χρονικό διάστημα από 28.12.2013 – 27.12.2015,

  • Για τη σχετική σύμβαση βλ. συννημένα.
Συνημμένα:SYMVASI_SPSS_STOMHTROO.pdf