Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Με την 20/23-12-2013 (θέμα 14ο) απόφασή της, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μας κήρυξε την με αριθ.πρωτ. 4324/5-12-2013 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο, για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ως άγονης, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

  • Για τη σχετική απόφαση βλ. συννημένα.
Συνημμένα:SYGKLHTOS_AGONO_ΒΛΓΔ469Β7Α-ΗΧΛ-signed.pdf