Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:“Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 205/1998) -Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2013 - Παρακολούθηση της λογιστικοποίησης με διπλογραφικό τρόπο όλων των οικονομικών γεγονότων από 1/1/2014 εώς 31/12/2014 και Παρακολούθηση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών”. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 20.000.00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2014 (ΚΑΕ 0439-00-01).Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, την 27η Ιανουαρίου 2014,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

  • Γοα το σχετικό διαγωνισμό βλ. συννημένα.
Συνημμένα:KLADIKO_LOGISTIKO_SXEDIO_2014_STOMHTROO.pdf