Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση ανανέωσης δύο (2) αδειών χρήσης βάσης δεδομένων που αφορά στους δύο servers της SYBASE Adaptive Server Enterprise 12.5 for Sun Solaris (server license) και εβδομήντα (70) αδειών χρήσης βάσης δεδομένων SYBASE Adaptive Server Enterprise for Sun Solaris (user license), και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των προϊόντων Sybase, για το έτος 2014.

  • Για τη σχετική σύμβαση βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:SYMVASI_SYBASE_STOMHTROO.pdf